BBL: Vlaamse afvalwaterzuivering functioneert niet naar behoren

Volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) functioneert de Vlaamse afvalwaterzuivering niet naar behoren. In de waterzuiveringsstations komt teveel zuiver grond-en regenwater aan en het eigenlijke afvalwater bereikt de stations te weinig, aldus de BBL.

De organisatie reageert daarmee op de Europese veroordeling die ons land donderdag opliep wegens het niet-naleven van de Europese richtlijn over stedelijk afvalwater.

"De situatie is de jongste acht jaar grondig fout gegroeid", zegt Wim Van Gils, beleidsmedewerker Water van de BBL. "In de periode 1994-2002 steeg de totale hoeveelheid water in de Vlaamse waterzuiveringsstations wel, maar nam de hoeveelheid verwerkt afvalwater niet toe. Nochtans is het aantal Vlamingen dat is aangesloten op een riolering, en dus op een waterzuiveringsstation, in die periode verdubbeld van 30 tot 60 procent en gebeurden er miljardeninvesteringen".

Dat het debiet de jongste jaren wel toenam, komt omdat er meer waterzuiveringsstations in landelijke gebieden zijn bijgekomen. En daar stroomt ook heel wat zuiver grond- en regenwater naar de waterzuiveringsstations, legt Van Gils uit. "Het eigenlijke afvalwater daarentegen bereikt de stations vaak niet omdat het wegvloeit langs lekke rioolbuizen of bezinkt in de kilometerslange collectoren".

"Het is technisch mogelijk proper regen- en grondwater te scheiden van het te zuiveren afvalwater. Wij vragen dan ook dat daar in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord duidelijk werk van wordt gemaakt, zegt de BBL-medewerker. Een bedrag plakken op de nodige investeringen durft hij niet. "Wel is zeker dat er nog miljoenen euro's nodig zijn", zo zegt hij.

Nu in het nieuws