PS-cdH bereiken regeerakkoord Waals gewest en Franstalige gemeenschap

PS en cdH zijn het vanmiddag eens geraakt over een ontwerp van regeerakkoord voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap.

Belga

Rooms-rood pleit voor alle beleidsdomeinen voor meer efficiëntie, coherentie en vernieuwing. Dat gebeurt vooral via een sterkere samenwerking tussen gewest en gemeenschap. Zo komen er ministers die in beide regeringen zetelen, gezamenlijke ministerraden en permanent overleg en samenwerking tussen beide beleidsniveaus. In totaal daalt het aantal ministers van 17 naar 12.

Het Toekomstcontract voor Wallonië wordt vernieuwd en er komt voor het Franstalig onderwijs een Strategisch Contract. Dat moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en voor meer samenwerking zorgen tussen de scholen in bepaalde zones.

Over een staatshervorming valt in de ontwerp-regeerakkoorden niks te lezen. "Wij vragen niks", verklaarde PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Di Rupo noch cdH-voorzitster Jöelle Milquet voelen zich geroepen om minister te worden. Zij blijven naar eigen zeggen partijvoorzitter.