EU-begroting: België riskeert veel meer te moeten betalen

Print
Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor de financiële meerjarenplanning van de Europese Unie valt bijzonder ongunstig voor België uit.
In het voorstel worden de administratieve uitgaven als een "return" voor België weerhouden. Als dit voorstel overeind blijft, dreigt België vanaf 2007 spectaculair meer aan de Europese Unie te moeten betalen. Met alle kwalijke gevolgen vandien, onder meer wat het begrotingstekort betreft.

Europees Commissaris Michaele Schreyer zei vandaag dat de administratieve uitgaven als Europese inkomsten worden weerhouden. "Bijgevolg", aldus Schreyer, "is de kans klein dat België ooit op het correctiemechanisme beroep zal kunnen doen".
Voor 2004 worden de administratieve uitgaven van de Unie op zes miljard euro geraamd en de volgende jaren zullen die nog beduidend stijgen. Volgens de prognose van de Commissie zullen die in 2013 tot circa 13 miljard stijgen. Indien het voorstel van Schreyer wordt weerhouden, zal het grootste deel van dat bedrag als een Europese inkomst van België worden verrekend. Op de tweede plaats volgt Luxemburg.

De Belgische regering, zo blijkt uit diverse vertrouwelijke documenten, is al geruime tijd beducht dat de administratieve uitgaven als een "return" worden weerhouden. Dat betekent immers dat de Belgische factuur voor de Unie vanaf 2007 met vele tientallen miljoenen euro's zal stijgen.
Een precieze becijfering is momenteel nog niet gebeurd. Hoewel de Belgische diplomatie het dossier al geruime tijd met argusogen volgt, is zij er niet in geslaagd om de Commissie voor haar zaak te winnen. Alleen Luxemburg staat in deze aan de Belgische kant.

.

Nu in het nieuws