Van Volcem dient bezwaar in tegen opvolging Van Quickenborne

Print
Mercedes Van Volcem, die op 13 juni op de West-Vlaamse VLD-lijst op de vierde plaats bij de effectieven stond, eist het zitje op van Vincent Van Quickenborne als hij de eed niet aflegt in het Vlaams Parlement.
 
Van Volcem heeft bij de griffie van het Vlaams Parlement bezwaar ingediend. Ze meent over voldoende argumenten te beschikken om aan te tonen dat zij en niet de eerste opvolger recht heeft op het zitje in het parlement.
 
"Het is geen evidentie dat een opvolger een effectief verkozene opvolgt wanneer die nooit geïnstalleerd werd", zo zegt Van Volcem. "Het is zelfs politiek en juridisch niet correct".
 
Mercedes Van Volcem behaalde bij de verkiezingen van 13 juni 10.673 voorkeurstemmen, maar dat waren er niet voldoende om in West-Vlaanderen verkozen te raken. Jean-Marie De Decker, die lager stond op de lijst, behaalde meer voorkeurstemmen.
 
Van Volcem meent dat een verkozene niet kan opgevolgd worden als hij of zij niet is geïnstalleerd of de eed heeft afgelegd. "Wie niet kan zetelen of niet wenst te zetelen omwille van wettelijke onverenigbaarheden wordt geacht niet verkozen te zijn", zegt ze. "Wie geacht wordt niet verkozen te zijn, maakt plaats voor de eerstvolgende effectief verkozene. Zijn of haar plaats kan immers nooit openvallen voor een opvolger, want die is nooit geïnstalleerd".

.

Nu in het nieuws