Slechts 14 procent van Nederlanders positief over moslims

Nederlanders hebben nauwelijks contact met moslims, willen niets over de islam weten en toch denkt ruim eenderde negatief over deze bevolkingsgroep. Slechts 14 procent oordeelt positief. Een op de zes voelt zich daadwerkelijk bedreigd door moslims.

Belga

Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd in opdracht van de Volkskrant. Voor het onderzoek zijn 813 autochtone Nederlanders van zestien jaar en ouder ondervraagd.

Zij maken vrijwel geen onderscheid tussen allochtonen en moslims. Na de aanslagen van 11 september 2001 heten allochtonen moslims te zijn. Degenen die zich bedreigd voelen (16 procent) hebben vooral last van de aanwezigheid van allochtone jongeren op straat. Verder zijn ze bang voor een terroristische aanslag door fundamentele moslims. Op de derde plaats komt de vrees op termijn te moeten leven naar de regels van moslims.

Personen die zeggen via werk, familie of vrienden geregeld contact te hebben met moslims voelen zich minder bedreigd. Dat contact ontbreekt bij 67 procent van de ondervraagden. Ze kennen moslims alleen van straat of de tv.

Opmerkelijk is dat tweederde van de Nederlanders graag wil dat hun kinderen met veel verschillende culturen in aanraking komen. Toch zegt de helft onmiddellijk te zullen verhuizen naar een blanke wijk als er te veel allochtonen in hun buurt komen wonen.

Nu in het nieuws