Deputatie berispt ambtenaar die anti-Blok mail verspreidde

Print
De deputatie van Vlaams-Brabant heeft donderdag beslist een contractuele ambtenaar van het Provinciaal Integratiecentrum in Zaventem schriftelijk te berispen omdat ze in de aanloop van de verkiezingen op beperkte schaal een mail verspreidde met daarin scherpe kritiek op het Vlaams Blok.
Verwijzend naar het personeelsstatuut stelde gedeputeerde Wiske Ockerman (VLD) reeds in de provincieraad dat de handelswijze van de ambtenaar niet door de beugel kon. De betrokkene had een anti-Blok-mail afkomstig van Paranatura verder gestuurd naar een 20-tal andere personen, waarvan de helft werkzaam binnen de provincie.
Omdat het hier om een contractueel gaat, beschikte de deputatie als sanctie enkel over ontslag. Dit werd echter als te zwaar beschouwd wordt voor het gepleegde feit. Daarom zal er vanuit het provinciebestuur een brief gestuurd worden waarin de vrouw wordt duidelijk gemaakt dat het verspreiden van dergelijke standpunten over partijen als ambtenaar van de provincie niet kan en in geval van herhaling een ontslag volgt.

.

Nu in het nieuws