Leterme steunt kandidaat-Commissievoorzitter Verhofstadt

CD&V-voorzitter Yves Leterme zal de kandidatuur van Guy Verhofstadt steunen als hij door het Ierse voorzitterschap als Commissievoorzitter wordt voorgesteld. "Als een Belg voor die functie wordt voorgesteld, aldus Leterme, moeten we hem daarvoor steunen." Leterme ontkende dat één en ander in strijd is met zijn kritiek op het binnenlands beleid van Verhofstadt. "Voor zover ik er kan over oordelen, zo zei Leterme, heeft Verfhofstadt in Europa goed werk geleverd."

De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker heeft de EVP-top te Meise vroegtijdig verlaten. "Ik heb weken campagne gevoerd en het is absoluut nodig dat ik het dossier over het grondwettelijk verdrag opnieuw doorneem," aldus Juncker bij het verlaten van de vergaderzaal. Overigens was de EVP na ruim 2 uur vergaderen nog altijd niet aan de problematiek van het Commissievoorzitterschap begonnen. Het debat spitste zich tot dusver op de Europese grondwet toe.

De discussie over de opvolging van Romano Prodi dreigt nu in beperkte kring te verlopen. Juncker is al vertrokken, maar ook de Portugese premier José Manuel Durao Barroso en de Franse eerste minister Jean-Pierre Raffarin worden vanavond niet meer in Meise verwacht. Uitgerekend Raffarin kan zich bezwaarlijk tegen Verhofstadt verzetten, vermits de Franse president Jacques Chirac één van de felste pleitbezorgers van Verhofstadt is.

Het EVP-beraad dat donderdagmorgen wordt voortgezet, dreigt in grote onenigheid te verzanden. Naast premier Balkenende, Jean-Claude Juncker en CD&V-voorzitter Leterme kan ook de Franse premier Raffarin het zich niet veroorloven om zich tegen Verhofstadt te verzetten. Het afwijzingsfront vertoont bijgevolg veel barsten.

Nu in het nieuws