EU-top over grondwet en nieuwe voorzitter begonnen

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn in Brussel begonnen aan een tweedaagse topontmoeting, waarin ze overeenstemming zoeken over de EU-grondwet en de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Commissie.

AP Ned

Enkele dagen na de Europese verkiezingen, die gekenmerkt werden door een lage opkomst en ontevredenheid onder de kiezers, is de lidstaten er alles aan gelegen een nieuwe tegenslag zien te vermijden. Als een akkoord over de grondwet ook ditmaal uitblijft, valt te vrezen dat de ontwerptekst niet langer te behouden is.

Anderzijds, zei de Ierse premier Bertie Ahern, "als we slagen, schrijven we Europese geschiedenis". Ierland is dit half jaar EU-voorzitter en Ahern leidt de vergadering in Brussel.

Ook over de benoeming van een nieuwe commissievoorzitter bestaat nog geen eensgezindheid. De strijd lijkt te gaan tussen de Belgische premier Guy Verhofstadt en de huidige eurocommissaris voor buitenlandse betrekkingen, de Brit Chris Patten. Volgens politici in Brussel bestaat echter voor geen van beide kandidaten een meerderheid.

De verdeling van de macht binnen de EU is het belangrijkste twistpunt rond de Europese grondwet. Polen en Spanje, die op grond van het huidige systeem bijna net zo veel stemmen hebben als grotere landen als Frankrijk en Duitsland, zijn tot nu toe niet bereid macht in te leveren. Kleinere EU-landen hebben bezwaar tegen het voorstel om het aantal eurocommissarissen terug te brengen van dertig naar achttien. De kleine landen vrezen dat de grote jongens straks de dienst uitmaken en zij niets meer in te brengen hebben.

De Britse premier Tony Blair, met de hete adem van de eurosceptische kiezers in de nek, voert intussen een strijd om de bevoegdheden van de Europese Unie beperkt te houden. Er zijn voorstellen om de EU ook invloed te geven op terreinen als belastingen, sociale zekerheid en strafrecht.

Zelfs als de EU-top een grondwet oplevert, is het nog maar de vraag of die ooit van kracht wordt. Alle lidstaten moeten de grondwet ratificeren, in veel gevallen per referendum. Gezien de groeiende euroscepsis is de kans groot dat een of meer landen tegenstemmen.