Lelièvre: schuldig aan ontvoeringen en opsluitingen

Michel Lelièvre is lid, als dader of mededader, van een bende die kinderen ontvoerde en opsloot, evenals van een bende die met mensenhandel te maken had.

Belga

Hij werkte ook actief mee aan de ontvoering van Sabine, An en Laetitia. Voor de ontvoering van Eefje werd niemand beschuldigd omdat het meisje al meerderjarig was op het ogenblik van de feiten.

Lelièvre werd wel veroordeeld voor drugshandel met de verzwarende omstandigheid dat hij dat in een bende deed. Lelièvre had XTC-pillen van Nihoul gekregen om ze door te verkopen.

De jury oordeelde echter dat Lelièvre slechts medeplichtige, in plaats van het zwaardere mededader, was voor wat betreft de handel in hasj en heroïne. Hij werd ook veroordeeld voor bendevorming voor dit laatste feit.

Hij riskeert 20 jaar cel.