Trafiek binnenscheepvaart blijft toenemen

Print
Ondanks de economische malaise in 2003 noteerde de Dienst voor de Scheepvaart (DvS), bevoegd voor het beheer van het Albertkanaal en de Kempische kanalen, vorig jaar opnieuw stijgende trafiekcijfers. Voor het eerst in de geschiedenis van de DvS oversteeg de trafiek zelfs de 3 miljard tonkilometer. Ook het vervoer van containers zet zijn opmars voort en kende een stijging van 16 procent ten opzichte van 2002.
Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de DvS dat donderdag door voorzitter Paul Kumpen en administrateur-generaal Jaak Tielens in Hasselt werd toegelicht.

Op het kanalennet van de DvS werden ruim drie miljard tonkilometer of 86.785.308 tonkilometer meer dan in 2002 (+2,94 procent) vervoerd. Ook de vervoerde tonnage kende een stijging van 1,52 procent en bedroeg 38.360.485 ton in 2003. De laatste tien jaar steeg de trafiek op het Albertkanaal en de Kempische kanalen met bijna 63 procent in tonnage en met bijna 94 procent in tonkilometer, aldus voorzitter Kumpen.

Ronduit spectaculair noemde Tielens de groei van het containervervoer. Met de behandeling van 202.482 containers werd een stijging van 16,03 procent genoteerd ten opzichte van 2002. "Waar er in 1995 nauwelijks containers via de kanalen vervoerd werden, is de kaap van de 200.000 vorig jaar ruimschoots overschreden. Ook de komende jaren verwachten we dat het vervoer van containers met ongeveer 20 procent zal stijgen", aldus nog Tielens. Naast het Albertkanaal worden drie containerterminals uitgebaat; het betreft een terminal in Meerhout, één in de haven van Genk en één in Schoten.

Uit het jaarverslag van de DvS bleek voorts dat de Vlaamse regering op voorstel van de dienst het 100ste kaaimurendossier goedkeurde. Binnen de werkingsdienst van de DvS zijn er inmiddels dertien nieuwe kaaimuren effectief in gebruik. Het Albertkanaal, dat binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als economisch netwerk is gedefinieerd, beschikt momenteel over twee terreinen in Diepenbeek en Grobbendonk waarvoor de procedure tot afbakening van bijkomende industriegebieden eerstdaags zal opstarten, aldus nog voorzitter Kumpen.

Tielens wees er tot slot nog op dat de huidige Dienst voor de Scheepvaart na de publicatie van enkele Vlaamse besluiten in het Belgisch Staatsblad, in de nieuwe vennootschap 'De Scheepvaart' zal omgevormd worden. "De nieuwe nv zal meer mogelijkheden krijgen om het vervoer via de binnenvaart te bevorderen. Vooral op het vlak van beheer van watergebonden industriegebieden zullen we meer initiatieven kunnen nemen. De nv zal ook de mogelijkheid krijgen om in andere vennootschappen te participeren die een bevordering van de trafiek van de binnenvaart vooropstellen", zo luidde het.

.

Nu in het nieuws