Schurft is "onderschatte" huidziekte

De stad Gent vraagt huisartsen, pediaters en dermatologen om patiënten met schurft te registreren via een nieuw registratieformulier. Momenteel geldt een officiële registratieplicht vanwege de arts, maar vaak merkt die schurft niet of heel laat op. De cijfers over het voorkomen van schurft zijn dan ook een grove onderschatting, zeggen de initiatiefnemers van het project "Schurft moet wijken".

Belga

Het project is een initiatief van het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg en geniet de steun van onder meer de afdeling dermatologie van het UZ Gent. In het kader van een wetenschappelijk onderzoek is daar een registratieformulier ontwikkeld waarop de arts behalve het voorkomen van een patiënt met schurft ook enkele socio-demografische gegevens moet noteren: leeftijd, geslacht, beroep en gezinsverband.

"Schurft is geen probleem van kansarmen en heeft weinig te maken met slechte lichaamshygiëne", zegt Hilde Lapeere van de Gentse Universiteit. "Iedereen kan last krijgen van schurftmijt". Wel is er langdurig lichamelijk contact nodig - een tiental minuten- om besmet te raken: bijvoorbeeld door seks, knuffelen, patiënten verzorgen en/of wassen. Waar gezinnen met velen dicht op elkaar gepakt wonen, verspreidt schurft zich natuurlijk gemakkelijker. Er ontstaan dan ook regelmatig kleine epidemieën in bejaardentehuizen, ziekenhuizen, vakantiekolonies.

Behalve aan de jeuk, die 's avonds en 's nachts toeneemt, en de krabletsels op het lichaam, kan je niet in één oogopslag zien of iemand aan schurft lijdt. Artsen stellen niet genoeg de diagnose en daarom is ook het aantal schurftgevallen in België onderschat, aldus Lapeere. In 2003 zijn er maar 350 gevallen gesignaleerd in Vlaanderen. Het registratieproject dat vanaf 1 tot en met 31 december 2004 in Gent loopt, moet juistere cijfers opleveren. De cijfers voor de Gentse regio kunnen later geëxtrapoleerd worden voor Vlaanderen en België.

Een ander project is een klinische studie die vanaf 1 juni van start gaat in het Universitair Ziekenhuis van Gent en waarvoor een 170-tal patiënten met schurft gezocht worden. Die zullen gratis behandeld worden. Bedoeling is te kijken of dezelfde resultaten bereikt kunnen worden met tabletten als met de bestaande zalfjes. De klassieke behandeling voor schurft vandaag is een crème op basis van permethrine. Als die goed wordt aangebracht over het ganse lichaam, is de patiënt verlost van zijn probleem.

In het buitenland worden al langer "ivermectine" tabletjes voorgeschreven, maar niet bij ons. Het klinische onderzoek dat minimaal 1 jaar duurt -een patiënt komt gedurende vier weken driemaal op consultatie- moet uitsluitsel geven over de doelmatigheid van die tabletjes. Het innemen van een tablet is immers veel handiger dan het volledig instrijken van het lichaam.

Op de website "Schurft moet wijken" (

) staat meer info.

Nu in het nieuws