Attitudeproject leert leerlingen zelfzeker en doelbewust solliciteren

Print
Leerlingen van vier technische scholen in Maasmechelen, Overpelt en Tongeren hebben zopas een praktijkgerichte vormingscursus achter de rug die hen in staat moet stellen om zelfzeker en praktisch gevormd te solliciteren.
Het zogenaamde "Attitudeproject" gaat uit van de praktijk en wil leerlingen laten ervaren wat de juiste attitude is in het kader van de vraag van het bedrijfsleven. Frank Smolders van het Regionaal Technologisch Centrum Limburg (RTC) stelde het concept woensdag voor.
Het RTC onderzocht via een bevraging van ruim 450 Limburgse bedrijven welke basiscompetenties ze van afgestudeerde leerlingen van het technisch en het beroepsonderwijs verwachten en vroeg hen ook wat de precieze knelpunten bij de aanwerving en bij tewerkstelling zijn. Aan de hand van de antwoorden werd er in samenwerking met het advies- en opleidingscentrum Allanta vervolgens een praktijkgerichte cursus ingericht in vier technische scholen.
De bedrijven gaven een juiste arbeidshouding, praktische kennis, zelfstandigheid en polyvalentie als de belangrijkste vereisten van potentiële werknemers aan. Daarnaast was er ook vraag naar theoretische kennis, sociale en communicatieve vaardigheden en informaticakennis.
Aan de hand van ervaringen uit de praktijk kregen de leerlingen tevens bruikbare tips over een aantal sollicitatievereisten zoals kleding, houding en respect. De deelnemers van de vier betrokken scholen ontvingen woensdag een zogenaamd "Attitudecertificaat". Daarmee hebben ze volgens de initiatiefnemers een streepje voor om bij een eerste werkgever aan de slag te gaan.
MEEST RECENT