Europa bereikt akkoord met Rusland over toetreding tot WTO

De Europese Unie steunt de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat heeft eurocommissaris voor handel Pascal Lamy bevestigd met de ondertekening van een protocol aan het slot van een Europees-Russische top in Moskou vrijdag.

Belga

De Russische president Vladimir Poetin zei in ruil voor de steun van de EU te trachten de ratificatie van het verdrag van Kyoto in het Russische parlement te versnellen. "De EU is ons tegemoetgekomen bij de besprekingen over de WTO, dat kan alleen maar een positief effect hebben op ons standpunt ten aanzien van het verdrag van Kyoto", zei Poetin. "Wij steunen het verdrag van Kyoto."

In het verdrag van Kyoto, dat stamt uit 1997, ligt vastgelegd dat de deelnemende landen hun uitstoot van broeikasgassen vóór 2010 verlaagd moeten hebben naar 8 procent onder het niveau van 1990. Het gaat pas in als 55 landen die samen 55 procent van de uitstoot veroorzaken het hebben geratificeerd. Omdat de Verenigde Staten en een aantal andere grote industrielanden het hebben verworpen, is ratificatie door Rusland onontbeerlijk geworden om het verdrag in werking te laten treden.

De EU dringt er al lange tijd bij Rusland op aan het verdrag te ratificeren. Poetin hield zich echter steeds op de vlakte en verklaarde dat zijn kabinet nog niet had besloten wat te doen met het verdrag. Zijn economisch adviseur Andrej Illarionov hield het afgelopen jaar vol dat het verdrag een serieuze bedreiging vormt voor de economische groei van Rusland. Maar de Russische ministers van financiën en economische zaken spraken hun steun uit voor het verdrag.

Lamy ondertekende het protocol samen met de Russische minister van economische zaken German Gref. De EU blokkeerde voorheen de toetreding van Rusland tot de WTO omdat de Russische regering weigert de prijzen van gas en olie voor Russische bedrijven te verhogen naar mondiale prijsniveaus. Volgens de EU staan de lage prijzen gelijk aan overheidssubsidie voor de bedrijven. Rusland heeft nu toegezegd de binnenlandse gasprijs geleidelijk te verhogen, zei Lamy.

Nu in het nieuws