Sociale verkiezingen veroorzaakten geen aardverschuivingen

De sociale verkiezingen hebben geen aardverschuiving veroorzaakt. Naar stemmenverdeling is de christelijke vakbond ACV/CSC er in heel België licht op vooruitgegaan, zowel in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW's) als de Ondernemingsraden.

Belga

BR> De socialistische vakbond ABVV/FGTB boekte landelijk een verlies, terwijl de liberale bond ACLVB/CGSLB alweer groeide.

Naar zetelverdeling zag de socialistische vakbond zijn aandeel in de CPBW's toenemen en afnemen in de Ondernemingsraden, terwijl de christelijke vakbond status quo bleef in de Ondernemingsraden en licht terugviel in de CPBW's. De liberalen bleven even groot in de CPBW's en groeiden licht in de Ondernemingsraden.

Dat blijkt uit 83 procent van de resultaten, die vrijdag door staatssecretaris voor arbeidsorganisatie Kathleen Van Brempt en de verschillende vakbonden werden bekendgemaakt.

Er moet rekening worden gehouden met een mogelijke foutenmarge van 1 tot 2 procent. De participatiegraad lag voor de CPBW's en de Ondernemingsraden op 78,8 en 77,0 procent. In totaal konden 1,6 miljoen werknemers in privé-bedrijven tussen 6 en 19 mei hun stem uitbrengen.

Nu in het nieuws