"Ook frauderende Amerikaanse zakenman moet België uit"

Vreemdelingen die zich in België schuldig maken aan kleine criminaliteit, moeten het land worden uitgezet. Een kruimeldiefstal of belastingfraude is genoeg om te worden uitgewezen.

Belga

Dat zegt Frank Vanhecke, voorzitter van het Vlaams Blok in een interview met De Tijd. De strenge regel geldt voor alle niet-Europeanen, ook voor zakenmensen uit de Verenigde Staten of Japan.

Als vreemdelingen de wet overtreden volstaat volgens het Vlaams Blok de wettelijke strafmaat niet. Bij diefstal of fraude moet voor niet-Europese vreemdelingen de bijkomende straf van uitzetting worden opgelegd.

Het voorstel van het Vlaams Blok komt neer op een verregaande aanpassing van de vreemdelingenwet. Vreemdelingen die hier legaal werken en wonen kunnen niet automatisch het land worden uitgezet na een veroordeling.

Nu in het nieuws