Vlaams Blok naar Raad van State tegen vergunning moskee Vilvoorde

Het Vlaams Blok tekent bij de Raad van State beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning die de stad Vilvoorde zopas gegeven heeft voor de verbouwing van bedrijfsgebouwen aan de Mechelsesteenweg tot een gebedsruimte voor moslims. Volgens de partij werden daarbij enkele regels niet nageleefd, maar volgens schepen voor Sociale Zaken Hans Bonte (sp.a) is dat geenszins het geval.

Belga

De Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde wil een nieuwe moskee omdat de bestaande gebedsruimte verderop aan dezelfde Mechelsesteenweg te krap en te onveilig geworden is. De plannen zorgen al een tijd voor onrust in Vilvoorde. In maart vorig jaar overhandigde het comité "geen reuzemoskee in onze wijk" nog 3.000 handtekeningen onder een protestpetitie. Volgens het stadsbestuur is van een megamoskee echter geen sprake en zal de werking zich zoals nu beperken tot de Vilvoordse gemeenschap.

Volgens het Vlaams Blok werd de bekendmakingsplicht niet nagekomen, werd geen milieuvergunning klasse 2 afgeleverd en keurde de brandweer de plannen nog niet goed. De partij weerlegt ook dat, zoals het stadsbestuur volhoudt, het hier een gemeenschapsvoorziening betreft (waarvoor bepaalde voorschriften niet gelden) omdat de gebedsruimte immers niet toegankelijk zal zijn voor niet-moslims. Men wijst er voorts op dat de moskee een ernstige impact zal hebben op de leefbaarheid van de buurt.

Volgens Bonte slaat de gewraakte stedenbouwkundige vergunning enkel op een kleine verhoging van een buitenmuurtje. Deze ingreep was nodig om in garages toiletten te kunnen installeren. Voor de rest van de werken was geen dergelijke vergunning nodig aangezien de bestaande volumes gerespecteerd worden en de functiewijziging een gemeenschapsvoorziening betreft. Alle regels op het vlak van ruimtelijke ordening en van stedebouw werden dan ook nauwkeurig nageleefd. "Het Vlaams Blok heeft geen poot om op te staan, maar misbruikt dit om nog eens aan te geven dat ze tegen die moskee zijn", aldus Bonte.

Nu in het nieuws