Een Belg op twintig heeft diabetes

Print
Eén Belg op twintig lijdt aan diabetes. Dat cijfer zal de komende jaren nog sterk stijgen. Ook al noemt 7 op de 10 Belgen diabetes een "ernstige aandoening", toch is het met de kennis over de ziekte en de behandeling ervan slecht gesteld. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 personen uitgevoerd door INRA.
De kennis van de Belg over diabetes is slecht. Zo kent amper 56 procent de onderliggende oorzaak van diabetes en weet maar 57 procent dat mensen met diabetes een normaal leven kunnen leiden. Iets minder dan de helft (46 pct) weet dat slechte eet- en leefgewoonten aan de basis liggen van diabetes type 2 (met 85 procent het meest voorkomende type diabetes).
Slechts 22 procent van alle Belgen is op de hoogte van de prevalentie van diabetes: de meeste Belgen denken verkeerdelijk dat diabetes minder vaak voorkomt. Voorts blijft ook over het toebrengen van insuline-injecties (belangrijk onderdeel in de behandeling van diabetes) een waas van onwetendheid en vooroordelen hangen. Zo vindt bijna de helft van de ondervraagden (45 pct) dat het gaat om een "zware tot zeer zware behandeling". Dit terwijl de komst van de insuline-analogen en de insulinepen het leven met insuline gemakkelijker hebben gemaakt.

Voorts blijkt dat 4 op de 10 Belgen (39 pct) insuline injecteren beschouwen als "genant voor de persoon en zijn/haar omgeving" of dat het je afhankelijker maakt van derden (27 pct). Ongeveer een kwart van de ondervraagden (22 pct) vindt het een angstaanjagende behandeling, die bovendien veel tijd vraagt (22 pct). Een op de tien denkt onterecht dat het pijnlijk is en evenveel mensen weten dat je van insuline kan verdikken. De pen als toedieningsmiddel is slechts bij 3 op 10 Belgen (29 pct) bekend - terwijl de meeste mensen met diabetes net een injectie via insulinepen verkiezen.

Wereldwijd hebben 194 miljoen mensen diabetes. In Europa zijn er dat 48 miljoen. Verwacht wordt dat deze aantallen de komende jaren exponentieel zullen stijgen.

Er bestaan twee vormen van diabetes: type 1 (15 pct) en type 2 (85 pct). Beide zijn chronische aandoeningen. Type 1 is een auto-immunitaire ziekte die wordt gekenmerkt door een ontbrekende insulineaanmaak. Ze uit zich vooral op jongere leeftijd. Diabetes type 2 is een progressieve aandoening. Ze wordt meestal op latere leeftijd vastgesteld en treft vooral zwaarlijvige personen.
Nu in het nieuws