Tien Ford-arbeiders naar rechtbank wegens ontslagprocedure

Print
Een tiental arbeiders van autoconstructeur Ford in Genk die ontslagen werden omwille van de gehanteerde strafpuntenlijst, hebben zich gegroepeerd en gaan een procedure ten gronde starten voor de arbeidsrechtbank in Tongeren. Ze vragen een financiële vergoeding van de directie van Ford wegens onrechtmatig ontslag.
In de loop van juni zal een dagvaarding gelanceerd worden, zodat de zaak nog voor het zomerreces ingeleid kan worden, zo vernam Belga donderdag van raasman Jan Buelens, die de Ford-arbeiders vertegenwoordigt. De dagvaarding zal pas volgende maand ingediend worden om andere Ford-abeiders in de mogelijkheid te stellen om mee in de procedure te stappen, zo luidt het nog. Een behandeling van de zaak wordt in de loop van het najaar verwacht.

Volgens Buelens zijn de ontslagcriteria die de directie hanteerde om naakte ontslagen door te kunnen voeren en de daaraan gekoppelde strafpuntenlijst op basis van mondelinge of schriftelijke vermaningen, onwettige afwezigheden en veelvuldige ziekte in strijd met de anti-discriminatiewet. Die bepaalt dat discriminatie op basis van geloof, ras, geslacht of ziekte strijdig is met de wet.
Nu in het nieuws