Fietspad van Luchtbal tot Essen

Print
Er komt een fietspad tussen Luchtbal (Antwerpen) en de Nederlandse grens in Essen, en dat parallel met spoorlijn 12 Antwerpen-Essen. Als initiatiefnemer stelde de provincie al een traject voor aan de betrokken gemeenten. Die reageerden allemaal positief. Omdat de plannen nog in de studiefase zitten, is het onmogelijk te zeggen wanneer de fietsverbinding er zal liggen.
De provincie investeert al enkele jaren in een fietsverbinding Berchem-Kontich, ten zuiden van de stad Antwerpen. Nu wordt ook werk gemaakt van zo'n fietspad in noordelijke richting. De provinciale dienst Mobiliteit legde op vraag van bestendig afgevaardigde Martine De Graef (VLD) zopas een voorstel voor het traject voor aan de gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen en Antwerpen.
Het noordelijke fietspad wordt bijna dertig kilometer lang en moet de Luchtbal (meer bepaald de Groenendaallaan nabij Metropolis) verbinden met de Nederlandse grens in Essen. Het voorgestelde parcours volgt volledig spoorlijn 12 Antwerpen-Essen. Drie keer zouden de fietsers wel de spoorweg moeten dwarsen, via een overweg of een nog te bouwen tunnel welteverstaan.

De gemeenten op wiens grondgebied de fietsverbinding komt, onthaalden het voorstel alvast enthousiast. Ze brengen ieder voor zich de huidige situatie in kaart. Is er infrastructuur? En zo ja, is die geschikt? Kan het fietspad overal vlak naast de spoorweg? Of moeten er soms zijsprongetjes worden gemaakt? Daarna kunnen de gemeenten opmerkingen en/of oplossingen formuleren en wordt het voorstel al dan niet aangepast.
Omdat er nog behoorlijk wat studiewerk nodig is, is de realisatie van de fietsverbinding nog niet voor morgen. Het fietspad staat of valt ook volledig met de medewerking van de betrokken gemeenten. Het zijn zij die lokaal de nodige initiatieven moeten nemen. D.w.z. het fietspad aanleggen en gedeeltelijk ook betalen. De provincie subsidieert in dit project de helft, met een maximum van 150.000 euro per gemeente.
De provincie neemt ook een coördinerende rol op zich. Zo heeft ook de NMBS een aantal ingrepen langs spoorlijn 12 gepland en die stroken mogelijk hier en daar niet met een fietspad. Het overleg met de NMBS loopt voorlopig nog moeizaam.
Wie zonder twijfel verheugd zal zijn met dit initiatief, is de Fietsersbond Antwerpen Noord. Hij is al minstens tien jaar vragende partij voor een fietspad langs spoorlijn 12. Het tracé dat de Fietsersbond naar voor schuift, stemt trouwens voor 95% overeen met dat van de provincie. En het toeval wil dat de Fietserbond zijn dossier terzake nu zaterdag voorstelt met een fietstocht van... Luchtbal naar Essen.
Nu in het nieuws