NMBS veroordeeld in zaak van dwarsliggers

Print
De NMBS en de inmiddels failliete dwarsliggerproducent Betonac-Beton draaien samen op voor de breuken die zich voordeden in het spoorwegnet door het aanbrengen van dwarsliggers die door Betonac-Beton uit Sint-Truiden werden vervaardigd. Zo heeft de Brusselse rechtbank beslist. Dat meldt het weekblad Trends.
Het Truiense Betonac-Beton zou volgens de spoorwegen slechte dwarsliggers hebben geproduceerd, wat tot breuken leidde. Volgens de rechtbank hebben de spoorwegen zelf een bepaald procédé opgelegd, terwijl ze wisten dat zoiets kon foutlopen en is dus ook de NMBS aansprakelijk.

Betonac-Beton eiste voor de rechtbank in november 1996 afgerond 24 miljoen euro (onbetaalde facturen, gederfde bestellingen, reputatieschade) van de NMBS, nadat die het contract had opgezegd. Dat was gebeurd na de vaststelling van breuken op verschillende lijnen. De schade was echter aan de opdrachtgever te wijten, redeneert Betonac, omdat de firma de dwarsliggers volgens de NMBS-normen produceerde, meer bepaald met een bepaald type staal.
Zelfs nadat de spoorwegmaatschappij op de hoogte was van de oorzaak van eerder geleden schade (de door de NMBS opgelegde manier van lassen en de hardheid van het staal, geleverd door fabrikant FLB), verzuimde ze Betonac op de hoogte te brengen. Dat leidde tot nog meer breuken. De rechter volgt Betonac in deze redenering. "De NMBS is op zijn minst nalatig tewerk gegaan in haar contractuele relatie met Betonac-Beton," aldus de rechtbank. "Betonac-Beton werd volledig in de waan gelaten door de NMBS nopens de problematiek van het gerecycleerd railstaal welk gebruikt werd door FLB om koppelstaven te fabriceren." De spoorwegen voerden het contract dus niet te goeder trouw uit.

Na nieuwe breuken (Bertrix, 1992) vroeg Betonac de NMBS of het ander staalmateriaal mocht gebruiken. De NMBS weigerde, dus produceerde Betonac verder volgens de regels van het lastenboek. Met als gevolg: nog meer breuken.
Betonac had volgens de rechtbank echter ook zelf onderzoek moeten verrichten naar de oorzaak van de schade. Blijven fabriceren "alsof er geen probleem was" druist in tegen de algemene voorzorgsplicht van een gespecialiseerde aannemer". De "manifest gedesinteresseerde houding" van Betonac droeg bij tot de nieuwe breuken. Het bedrijf moet nu opdraaien voor de helft van de contractuele schade. Een expert moet de schade onderzoeken die Betonac leed.
In februari 1997 ging Betonac failliet.
Nu in het nieuws