Nieuwe Antwerpse leien moeten doorgaand verkeer ontmoedigen

In Antwerpen zullen de leien na hun heraanleg niet opnieuw gebruikt kunnen worden voor het doorgaand verkeer tussen het noorden en het zuiden van de stad. De afbraak van de brug aan de Opera en de inrichting van een nieuw stadsplein daar, moeten het doorgaand verkeer ontmoedigen. "De leien wordt een laan die Antwerpen binnenkomt en buitengaat, maar niet doorkruist", zegt burgemeester Patrick Janssens.

Belga

Dinsdag was er in Antwerpen een vergadering tussen Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen, het stadsbestuur, de Vlaamse bouwmeester en de administratie. Zij komen sedert enkele maanden geregeld samen om erover te waken dat de tweede fase van de werken in de zomer van 2006 naadloos kunnen aansluiten bij het einde van de eerste fase. bOb Van Reeth, de Vlaamse bouwmeester, heeft vorige week een open oproep gelanceerd waarbij ontwerpers worden gevraagd een visie in te dienen voor de tweede fase. Die moeten helpen om de keuze te maken voor een ontwerp voor die fase, wat tegen februari 2005 verwacht wordt.

Hoe de leien in de omgeving van de Opera er precies zullen uitzien, is dus nog lang niet uitgemaakt. Wel staat vast dat de leien na 2008 niet langer gebruikt kunnen worden als alternatief voor de Singel of de Ring. Wel zal het verkeer via de leien naar het stadscentrum kunnen komen en er eventueel gebruik maken van de nieuwe parkings die zullen worden aangelegd.

"We willen niet komen tot een scenario van een stadsautostrade, zoals bijvoorbeeld de kleine Brusselse ring. We kijken eerder naar een situatie zoals aan het Zand in Brugge, waarbij één rijstrook leidt naar een parking, en een andere zorgt voor een beperkte doorstroming", zegt burgemeester Janssens. "In dat opzicht moet de Konijnepijp eerder een zijstraat richting Linkeroever dan een oprit voor de autostrade worden," aldus Janssens.

De burgemeester vreest niet dat die keuze de verkeersstroom in en rond Antwerpen kwaad zal doen. "Het commercieel centrum van de stad wordt niet beter van doorgaand verkeer", zegt hij. "Antwerpen is geen benzinestation aan een autostrade."

Vlaams minister Dirk Van Mechelen is het met Janssens eens. Hij wijst erop dat de toekomstige projecten rond de Ring en de Singel, waarbij de Singel in de bedding van de Ring geïntegreerd zal worden, en de Oosterweelverbinding een oplossing bieden voor het doorgaand verkeer.

Tijdens de vergadering dinsdag werden ook enkele opties bekeken rond openbaar vervoer. Zo zal de Rooseveltplaats na de heraanleg niet meer in dezelfde mate dienst doen als busterminal. Een deel van die functie wordt overgenomen door het Kievitplein, dat binnenkort een tweede toegang naar het Centraal Station biedt. Verder wil men ook de toekomstige cirkellijn voor trams over de Londenstraat en Londenbrug naar de Noorderplaats laten rijden.

De administratie ziet er intussen op toe dat de aanvang van de tweede fase van de werken niet vertraagd dreigt te worden door allerlei procedures, zoals die bij de eerste fase werden ingespannen. "We moeten leren van de fouten uit het verleden", zegt Van Mechelen.

Nu in het nieuws