Driekwart huisartsen seksueel aangetrokken tot patiënt

Print
Ruim driekwart van de mannelijke en eenderde van de vrouwelijke huisartsen voelt zich wel eens seksueel aangetrokken tot een patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Nijmegen.
Ruim 4 procent van de mannen heeft ook effectief af en toe seks met een patiënt. Volgens Ivo Uyttendaele van de Belgische Orde der Geneesheren kan een seksuele relatie tussen arts en patiënt niet. In ons land is er evenwel nog geen onderzoek gebeurd naar het fenomeen.

Het Universitair Medisch Centrum St.Radboud in Nijmegen ondervroeg van februari tot mei 2002 977 Nederlandse huisartsen, van wie een kwart vrouwen. Dertig mannen en twee vrouwen zeiden wel eens seks met een patiënt te hebben gehad. In 21 gevallen ging het betrekkingen met één patiënt. Zeven huisartsen hadden seksueel contact met twee patiënten, vier huisartsen met drie patiënten. Het merendeel van de mannelijke huisartsen vond die seks positief voor de patiënt. Volgens de onderzoekers beperkte het zich niet tot 'incidenten'.

Vijftigplussers waren in dit onderzoek ondervertegenwoordigd. Huisartsen die zich aan patiënten vergrijpen, komen vaker voor in die leeftijdscategorie. De onderzoekers stellen dan ook dat het percentage huisartsdaders in de praktijk hoger kan uitvallen.
Volgens richtlijnen van de Nederlandse artsenorgansiatie KNMG en de Inspectie van Gezondheidszorg is een seksuele relatie tussen arts en patiënt niet te tolereren. Dat zegt ook Ivo Uyttendaele van de Belgische Orde voor Geneesheren aan Belga. "In principe kan het niet, want zo'n relatie kan altijd beschouwd worden als een vorm van machtsmisbruik van de arts", zo zegt hij.

Volgens Uyttendaele is er in België nog geen studie gebeurd naar seksuele relaties tussen artsen en patiënten, maar hij vermoedt dat ze hier even vaak voor komen als in het buitenland. "Eigenlijk vrees ik dat Belgische artsen onvoldoende openstaan om over dat onderwerp betrouwbare resultaten te krijgen", zo zegt hij.
Uyttendaele wijst er wel op dat de situatie in Nederland toch enigszins verschillend is van de Belgische. "In Nederland is omwille van het gezondheidszorgsysteem de band tussen patiënt en arts veel sterker. Dat werkt relaties in de hand", zo zegt hij.

Belgische patiënten die zich ongewenst intiem benaderd voelen door hun arts, kunnen terecht bij de provinciale raden van de Orde der Geneesheren, aldus nog Uyttendaele.
Nu in het nieuws