Extra geld voor wetenschappelijke infrastructuur universiteiten

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist 14,2 miljoen euro extra vrij te maken voor zware wetenschappelijke infrastructuur aan de Vlaamse universiteiten. Het geld komt uit het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU), waarin de Vlaamse regering begrotingsoverschotten stopt.

Belga

Binnen dat FFEU waren middelen gereserveerd voor het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Vorig jaar maakte de Vlaamse regering al 25 miljoen euro vrij in het kader van die "impulsfinanciering".

Met de nieuwe beslissing komt de Vlaamse regering tegemoet aan de terechte verzuchtingen van de Vlaamse onderzoekswereld, aldus minister van Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen.

Volgens hem dreigde Vlaanderen inzake investeringen in zware onderzoeksapparatuur een ernstige achterstand op te lopen ten opzichte van de rest van Europa. De beslissing past ook in het engagement van de Vlaamse regering om tegen 2007 3 pct van het bruto regionaal product aan onderzoek en ontwikkeling te besteden.

Voor de impulsfinanciering 2004 komt zware apparatuur in aanmerking waarvan de investeringskost per dossier minstens één miljoen euro bedraagt. Minstens de helft van de toegekende middelen is bestemd voor dossiers die door verschillende universiteiten samen worden ingediend. In een eerste fase zal elke universiteit een oproep tot het indienen van projectvoorstellen organiseren, waarvan de resultaten daarna interuniversitair zullen worden afgetoetst.

Nu in het nieuws