CD&V-N-VA-kartel met gemeenschappelijk manifest

Meer Vlaamse bevoegdheden en een positief alternatief bieden voor een warme, open en solidaire samenleving. Dat zijn de twee assen van het gemeenschappelijk verkiezingsprogramma van het CD&V-N-VA-kartel. Beide partners stelden vrijdag ook hun kartellogo voor.

Belga

Onder het motto "de Vlamingen verdienen meer respect" schreven beide kartelpartners een gezamenlijk manifest. Dat bevat de gemeenschappelijke inhoudelijke sokkel waarmee CD&V en N-VA op 13 juni naar de kiezer stappen. Beide partijen zullen daarnaast op aparte verkiezingscongressen nog eigen klemtonen leggen.

CD&V en N-VA gaan onder meer voor de realisatie van de communautaire resoluties van het Vlaams Parlement. Dat betekent dat Vlaanderen volledig bevoegd moet worden voor de gezondheidszorg en de kinderbijslagen, voor werkgelegenheid, voor mobiliteit (inclusief de NMBS), telecommunicatie en wetenschapsbeleid. Beide partijen wilen ook dat Vlaanderen een eigen beleid inzake de personenbelasting kan voeren. Ze vragen ook verregaande autonomie inzake de vennootschapsbelasting en delen van politie en justitie.

Het tweede luik van het gemeenschappelijk verkiezingsprogramma focust op onderwijs, ondersteuning van gezinnen, het aanzwengelen van de ondernemingszin in Vlaanderen, een zorgzame samenleving en tenslotte ondersteuning van het verenigingsleven en vrijwilligers.

Nu in het nieuws