Anglicaanse Kerk Afrika weigert westers geld om homo-kwestie

Afrikaanse aartsbisschoppen van de Anglicaanse Kerk weigeren nog donaties aan te nemen van bisdommen in de Verenigde Staten en Europa die het aan homofielen toestaan priester te worden. Dat hebben de aartsbisschoppen donderdag na een bijeenkomst in de Keniaanse hoofdstad Nairobi bekendgemaakt.

AP Ned

De aartsbisschoppen zeiden dat zij de Episcopale Kerk, de Amerikaanse tak van de Anglicaanse Kerk, drie maanden de tijd geven spijt te betuigen voor het wijden van de openlijk homofiele Gene Robinson tot bisschop van New Hampshire vorig jaar.

Daarnaast zeiden de Afrikaanse aartsbisschoppen dat zij voortaan weigeren samen te werken met missionarissen die instemmen met het tot priester wijden van homo's.

"Als we even moeten lijden om onafhankelijk en vrij te worden en op onze eigen benen te komen staan, denk ik dat dat een goede ontwikkeling voor de kerk in Afrika is", zei aartsbisschop Peter Akinola van Nigeria donderdag na de bijeenkomst van de Afrikaanse, Caribische, Aziatische en Latijns-Amerikaanse kerkgemeenschappen. De andere gemeenschappen zouden naar verwachting vrijdag met een verklaring komen.

De wijding van Robinson heeft tot diepe verdeeldheid geleid in de Anglicaanse Kerk. Alle Anglicaanse kerkprovincies in Afrika, op Zuidelijk Afrika na, hebben hun afkeuring over de priesterwijding van homo's laten blijken. Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury en de spiritueel leider van de Anglicaanse Kerk, heeft inmiddels een commissie samengesteld die moet gaan onderzoeken hoe een scheuring in de kerk kan worden voorkomen.

Het is nog onduidelijk wat het besluit van de Afrikaanse bisschoppen op financieel gebied voor hun kerk zal betekenen. De Episcopale Kerk heeft directe en indirecte banden met de Afrikaanse kerken, via welke miljoenen dollars naar het arme continent worden overgeschreven. Volgens de Amerikaanse kerkelijke autoriteiten zal de boycot van hun geld door de Afrikanen wel meevallen. Ze wezen erop dat in het jaar sinds Robinson bisschop is er ook geen geld en missionarissen in Afrika zijn geweigerd.

Nu in het nieuws