Jobkanaal hielp 500 mensen aan werk

Op één jaar tijd zijn er in Vlaanderen 511 mensen uit zogenoemde kansengroepen (allochtonen, personen met een handicap en 45-plussers) aan een job geholpen via Jobkanaal.

Belga

Jobkanaal is een initiatief van VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en werd opgericht om de kansen van de kansengroepen op de arbeidsmarkt te verhogen. VOKA spreekt van "een succes".

Op een jaar tijd werden via Jobkanaal, dat een brug wil vormen tussen werkgevers en werkzoekenden, 4.526 vacatures verzameld bij bedrijven. Die bedrijven stelden hun vacatures open met extra aandacht voor mensen uit kansengroepen. "Dat cijfer overtreft de verwachtingen", zo luidt het bij VOKA. Ook Vlaams minister voor Werkgelegenheid Renaat Landuyt toonde zich tevreden met de resultaten. Hij wil dat er op dezelfde manier wordt verdergewerkt, maar benadrukte dat "talent belangrijker is dan quota".

Uit de cijfers blijkt dat binnen de kansengroepen zelf vooral de 45-plussers en de allochtonen worden doorverwezen (voor een sollicitatiebezoek) en uiteindelijk aan een job geraken. Zo raakten het afgelopen jaar in totaal 227 45-plussers en 162 allochtonen aan een job. Mensen met een handicap blijven het moeilijker hebben. Slechts 113 van hen raakte vorig jaar via Jobkanaal aan werk.

Het feit dat er een relatief grote kloof is tussen het aantal vacatures (4.526) en het aantal ingevulde banen (511) vormt volgens VOKA geen dramatisch probleem. "Het belangrijkste is dat de jobkansen van die doelgroepen verhoogt. Bovendien duren sollicitatieprocedures soms lang en zijn nog niet alle procedures afgerond. Naar schatting een 200-tal lopende sollitaties kunnen nog resulteren in een job", zo luidt het.

Nu in het nieuws