70-jarige Bob Cools verdedigt zijn doctoraat

De gewezen Antwerpse socialistische burgemeester Bob Cools verdedigt volgende week vrijdag om 16 uur aan de Vrije Universiteit Brussel op 70-jarige leeftijd zijn doctoraat.

Belga

Zijn proefschrift handelt over 'Verdraagzaam Samenleven in de sociale huisvesting. Een vergelijkend onderzoek: Manchester, Rotterdam, Rijsel, Antwerpen', aldus een mededeling van de VUB-persdienst.

Cools haalde al een licentiaatsdiploma Politieke en Sociale Wetenschappen aan de ULB. Na zijn pensioen begon hij aan zijn doctoraat.

De gewezen ocmw-voorzitter van Antwerpen maakte een analyse van de samenlevingssituaties in sociale huisvesting in Manchester, Rotterdam, het Rijsels stadsgewest en Antwerpen. Hij maakte een historische reconstructie van hoe het sociaal huisvestingsbeleid tot stand kwam en wanneer en onder welke omstandigheden ook allochtonen gebruik begonnen te maken van de sociale woningen. Voorts bekeek Cools of en hoe er zich spanningen ontwikkelden met de autochtone bewoners en hoe de sociale huisvestingsmaatschappijen en andere betrokken actoren hebben geprobeerd deze spanningen in goede banen te leiden.

Op basis daarvan werd een aantal 'goede praktijken' onderscheiden die de bouwstenen kunnen vormen voor een alternatief beleid, aldus de mededeling. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat sociale verhuringen beter worden benaderd vanuit vrije keuze conform hun leefstijl, in plaats van louter het gevolg te zijn van een inschrijving volgens chronologische volgorde.

Wel stelt Cools dat dé oplossing voor de samenlevingsproblematiek niet bestaat. "Een waaier aan maatregelen blijft noodzakelijk, naast een veelsporenbeleid, waarvan de uitvoering vele partners vereist, die liefst niet naast maar met elkaar samenwerken", luidt het nog.

Nu in het nieuws