Jaarlijks blijven 5 miljoen verkeersslachtoffers achter met handicap

Meer dan 90 procent van de incidenten in het verkeer vindt plaats in ontwikkelingslanden. Jaarlijks blijven meer dan 5 miljoen slachtoffers achter met een handicap voor het leven. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Naar aanleiding van de Wereldgezondheidsdag morgen/woensdag vraagt Handicap International België (HIB) meer aandacht voor de verkeerssituatie wereldwijd.

Belga

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,18 miljoen mensen in het verkeer. Nog eens 20 tot 50 miljoen personen raken gewond en meer dan 5 miljoen slachtoffers blijven jaarlijks achter met een handicap voor het leven. Als de huidige trend zich doorzet, neemt het aantal slachtoffers in het verkeer tussen 2000 en 2020 met 60 procent toe. "Ruim 90 procent van deze slachtoffers valt in ontwikkelingslanden waar steeds meer gemotoriseerde voertuigen worden gebruikt. De slachtoffers in deze landen zijn veelal zwakke weggebruikers: voetgangers, fietsers en bromfietsers, arme kinderen en bejaarden", stelt Annelies Vanoppen van HIB.

Volgens de Belgische organisatie bestaan er tal van gestructureerde programma's om de verkeersveiligheid te verhogen en zo een groot aantal handicaps te voorkomen. "De promotie van het gebruik van helmen en veiligheidsgordels, het beter zichtbaar maken van fietsers en wandelaars zijn slechts enkele voorbeelden die ook in Europa vruchten afwerpen", aldus Vanoppen.

HIB startte de voorbije jaren in drie landen pilootprojecten op om meer verkeersslachtoffers te voorkomen. De projecten zijn gericht op de sensibilisatie van het grote publiek omtrent verkeersveiligheid, waarbij vooral kinderen een belangrijke doelgroep zijn. Daarnaast werkt de organisatie aan projecten met lokale autoriteiten en partners om aan de hand van een duidelijke verkeerswetgeving en een betere infrastructuur het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Handicap International België, opgericht in 1986, is een onafhankelijke organisatie die er voor zorgt dat mensen met een handicap hun zelfstandigheid en hun plaats in de samenleving terugvinden. De organisatie heeft meer dan 60 projecten in 17 landen die zich in een acute of chronische crisissituatie bevinden.

Nu in het nieuws