Staat puurt meer geld uit nalatenschappen zonder erfgenamen

De Belgische staat vorderde in 2003 5,04 miljoen euro op uit nalatenschappen zonder erfgerechtigden. Dat is meer dan in 2001 (4,7 miljoen euro) en in 2002 (3,9 miljoen euro). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Reynders op een schriftelijke parlementaire vraag van Yves Leterme (CD&V). Nalatenschappen zonder erfgenamen komen krachtens artikel 768 van het Burgerlijk Wetboek toe aan de staat.

Belga

De vermelde bedragen komen evenwel niet integraal toe aan de federale staat, vermits de successierechten op die nalatenschappen zonder erfgerechtigheden (in 2003 ging het om een bedrag van 1,9 miljoen euro) naar de gewesten gaan. Om in het bezit te komen van die gelden moet de Belgische staat steeds een rechterlijke procedure instellen. In 2001 incasseerde de staat op die manier in werkelijkheid 4,7 miljoen euro, in 2002 1,5 miljoen euro. Cijfers voor 2003 zijn er nog niet.

Als de Belgische staat het geld bij een onbeheerde nalatenschap niet opvordert, wordt een curator aangesteld die het saldo, na aftrek van onkosten, stort op een geblokkeerde rekening van de Deposito- en Consignatiekas. Op 31 december 2003 stonden in de 27 agentschappen van die kas 3.302 rekeningen open met een totaal bedrag van 22,9 miljoen euro. Na 30 jaar is er een verjaring ten gunste van de Belgische staat. In 2003 kreeg ze op die manier 42.738,78 euro in kas.

Nu in het nieuws