VKW-Limburg bundelt 5 topprioriteiten in politiek memorandum

De werkgeversorganisatie VKW-Limburg heeft naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen van 13 juni een politiek memorandum opgesteld waarin de belangrijkste prioriteiten voor het Limburgse bedrijfsleven en een aantal concrete maatregelen ter stimulering van de economie in de provincie worden opgesomd.

Belga

VKW-Limburg zal hierover de komende weken in dialoog treden met een Limburgse afvaardiging van elke partij, zo liet Johan Schildermans van VKW-Limburg dinsdag weten.

De vijf prioriteiten in het 20 bladzijden tellende memorandum hebben betrekking op de infrastructurele ontsluiting van Limburg, een "koesterbeleid" ten aanzien van het bedrijfsleven in de provincie, het aantrekkelijk maken van Vlaanderen voor investeerders, de stimulering van innovatie, onderzoek en ontwikkeling en tot slot de promotie van het ondernemerschap in het onderwijs en de samenleving.

VKW-Limburg is van mening dat een uitwerking van de aangereikte voorstellen effectief zal bijdragen tot de creatie van en stimulerend ondernemingsklimaat.

Wat de infrastructurele ontsluiting van Limburg betreft, wil VKW-Limburg dat er tijdens de komende regeerperiode prioritair werk wordt gemaakt van een effectieve beslissing en realisatie van de Noord-Zuidverbinding en van de verkeerswisselaar in Lummen. Daarnaast moet Limburg in het kader van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als economische poort erkend worden en dient er dingend werk gemaakt te worden van de realisatie van de Ijzeren Rijn met overslag in Noord- Limburg en van de spoorverbinding Hasselt-Lanaken-Maastricht-Aken.

Ten aanzien van de bedrijven moet de nadruk volgens VKW-Limburg op een redelijk milieubeleid en een stimulerend fiscaal beleid gelegd worden. Ook van een vermindering van de administratieve lasten en van de aanstelling van economische managers die bedrijven begeleiden doorheen de administratieve rompslomp, moet tijdens de komende regeerperiode prioritair werk gemaakt worden. Daarnaast dringt er zich eveneens een drastische vereenvoudiging en vermindering van het aantal reglementeringen op, zo meent VKW-Limburg.

De regering dient ook werk te maken van doorgedreven structurele maatregelen om de regio opnieuw aantrekkelijk voor investeringen te maken en moet in dat verband een krachtig promotiebeleid voeren. De Limburgse werkgeversorganisatie is voorts van mening dat er moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en dat ondernemerschap en zin voor initiatief sterker moeten worden gepromoot.

Nu in het nieuws