Nieuwe EU-lidstaten riskeren brain-drain

Niet de 15 oude lidstaten van de Unie, wel de 10 nieuwe moeten na 1 mei de gevolgen van een mogelijke migratie vrezen. Immers, het zullen vooral goed opgeleide 'singles' zijn die na de uitbreiding van de Unie naar de oude lidstaten zullen emigreren. Voor de nieuwe lidstaten dreigt dus een beperkte brain-drain.

Belga

Dat verklaarde Peter de Rooij, directeur van de "European Training Foundation" (ETF) dinsdag in Brussel.

De Rooij argumenteerde zijn stelling met de onderzoeksresultaten van de Europese stichting in Dublin "Improvement of Working and Living Conditions". Volgens de Rooij bevestigen de resultaten de bevindingen van de ETF. "Er is nauwelijks reden, aldus de ETF-directeur, om een massale migratiegolf uit de nieuwe lidstaten te vrezen." Verder was de Rooij optimistisch over de groeiperspectieven van de nieuwe lidstaten. Onder meer de onderwijsstatistieken evolueren in de goede richting.

In 2002 had 90,1 procent van de jongeren beneden de 22 jaar in de nieuwe lidstaten de hogere cyclus van het middelbaar onderwijs afgewerkt. Dat is beduidend meer dan in de 15 oude lidstaten waar het percentage slechts 76 procent bedraagt. In het zelfde jaar had 8,4 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar in de nieuwe lidstaten slechts lager middelbaar gelopen. In de nieuwe lidstaten bedroeg dat percentage 18,5 procent. Of ruim het dubbele.

Nu in het nieuws