NMBS vraagt herdefiniëring prioritaire opdrachten spoorwegpolitie

De veiligheid van het personeel en de klanten blijft een van de absolute prioriteiten van de NMBS. De nationale spoorwegmaatschappij zegt in een mededeling "begrip" te hebben dat er van het personeel een reactie kwam na het tragische overlijden van hun collega van de NMBS-beveiligingsdienst.

Belga

De NMBS werkte een aantal maatregelen uit om de veiligheid van personeel en klanten te verbeteren. "Dit is echter een problematiek die de NMBS ver overstijgt", stelt de maatschappij.

Eind maart -voor het tragische incident van zondag- werd de bevoegde minister aangeschreven. In een brief vroeg de NMBS om de bevoegdheid van B-Security zodanig aan te passen dat ze beter het hoofd kan bieden aan dit probleem (vaststellingsbevoegdheid, uitbreiding van het kader, enz.). "De NMBS is vragende partij voor een herdefiniëring van de prioritaire opdrachten van de spoorwegpolitie, zodat die zich meer toespitsen op de specifieke problemen op het spoorwegdomein."

Volgens de NMBS liet de ministerraad al weten dat ze positief staat tegenover deze voorstellen van het spoorbedrijf. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, bestudeert de voorstellen en moet de ministerraad voor 1 juni advies geven, zo besloot de NMBS.

Nu in het nieuws