Fiscaal gewetensbezwaarde trekt naar Hof van Cassatie

Fiscaal gewetensbezwaarde Jan Hellebaut trekt naar het Hof van Cassatie in de hoop het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld alsnog erkend te krijgen. Het cassatieberoep, dat op 29 maart werd ingediend, is de voorlopig laatste stap in de strijd die Hellebaut voert. Hij wil niet dat zijn belastinggeld wordt gebruikt voor militaire doeleinden.

Belga

Hellebaut zegt dat hij in eer en geweten niet kan meebetalen aan het doden en kwetsen van medemensen via zijn belastinggeld.

Eerder wees het hof van beroep te Antwerpen zijn geding af tegen een vonnis in eerste aanleg omdat het één dag te laat was aangetekend.

Volgens Hellebaut heeft het hof zich vergist bij de berekening van het aantal dagen waarbinnen beroep moet worden aangetekend. "De uitspraak in eerste aanleg was betekend op 9 april 2002. Het beroep werd neergelegd op 10 mei 2002. De termijn voor het aantekenen van het beroep bedraagt 1 maand, maar 9 mei 2002 was een wettelijke feestdag. Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat, indien de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, de vervaldag verplaatst wordt naar de eerstvolgende werkdag, 10 mei dus", zegt Hellebaut.

Nu in het nieuws