Boomplantactie in Hutsepot (Zwijnaarde)

In de wijk Hutsepot in Zwijnaarde (Gent) hebben een paar honderden vrijwillers zondag 1.500 boompjes geplant om te protesteren tegen de mogelijke inplanting van een 19 hectare groot voor bedrijven bestemde 'wetenschapszone'.

Belga

Tegelijk wilden ze met de actie bijdragen tot de creatie van een duurzaam stukje stadsbos als verlengstuk van het geplande Parkbos.

De door het Hutsepotfront opgezette actie, had de steun van Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. De stad Gent liet betijen.

De gronden aan de Hutsepot maken deel uit van het Parkbosproject, één van de vier geplande groenpolen rond Gent. De stad wil er een toegankelijk stadsbos uitbouwen maar tevens 19 hectare van het gebied reserveren als bedrijvenzone. De natuur- en milieuorganisaties vinden het onverantwoord in een dergelijk waardevolle open ruimte een wetenschapspark uit te bouwen.

Nu in het nieuws