Alleen Pauwels naar rechter in Visazaak

Print
De Antwerpse schepen van Sport Chantal Pauwels (Groen!) moet binnenkort haar Visa-uitgaven verantwoorden voor de strafrechter. Ze wordt verdacht van valsheid in geschriften. Leona Detiège en de andere (ex-)schepenen gaan vrijuit.
BR> "Het begrip 'kosten eigen aan het ambt' bleef te vaag", verklaart het Antwerpse parket.
Eén etentje in het Antwerpse restaurant De Kleine Zavel - louter privé, volgens het parket - maakt dat Chantal Pauwels binnen enkele maanden voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. De schepen wordt verdacht van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en verduistering.

Pauwels zelf beklemtoont haar onschuld en blijft, na overleg met de nationale partijtop van Groen!, schepen. Het schepencollege, burgemeester Patrick Janssens (sp.a) op kop, ziet daar geen graten in. In de groene achterban rommelt het wel. Sommigen vragen haar ontslag, dat doet ook het Vlaams Blok.

De kostprijs van het etentje (250 euro) noemt het Antwerpse parket niet belangrijk. Wat wel telt, is dat die privé-aangelegenheid met gemeenschapsgeld werd betaald. Bovendien, vindt het parket, heeft Pauwels die kosten onoordeelkundig opgesplitst. Dat kan wijzen op valsheid.

De overige schepenen gaan in het Visa-dossier vrijuit, "wegens onvoldoende bewijs", aldus het parket. De gouverneur kan hen nog een tuchtsanctie opleggen, maar ziet daar geen redenen meer voor. De straf die Pauwels riskeert, kan oplopen tot een celstraf van tien jaar en een boete van 1.000 tot 80.000 euro.
MEEST RECENT