De Decker beschuldigt Dedecker van "fascistische methoden"

Print
Senaatsvoorzitter Armand De Decker heeft VLD-senator Jean-Marie Dedecker donderdagnamiddag beschuldigd "fascistische methoden" te gebruiken bij een vraag over uitspraken die prins Laurent deed over bepaalde journalisten.
"Uw plaats is bij het Vlaams Blok", aldus nog de voorzitter.
De VLD'er stelde in de plenaire zitting een mondelinge vraag aan justitieminister Laurette Onkelinx over het feit dat prins Laurent zich herhaaldelijk denigrerend had uitgelaten over journalisten. Hij had het daarbij vooral gemunt op VTM, aldus Dedecker, die vreesde dat de media in de toekomst niet meer zouden berichten over zaken van algemeen belang.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker onderbrak zijn naamgenoot en noemde zijn vraag "schandalig" en zijn houding onaanvaardbaar voor een parlement. "Ga maar naar het Vlaams Blok, uw plaats is daar", sneerde hij. "Als u zoveel voor dit land zou doen als prins Laurent, zou u recht van spreken hebben", aldus de voorzitter, die verwees naar het bezoek van de VLD'er aan Dutroux in zijn cel.

Minister Onkelinx wees erop dat het principe van de onschendbaarheid voor de Koning geldt. De prins heeft recht op een vrije mening en de persvrijheid is door de uitspraken van de prins niet in gevaar.
MEEST RECENT