Kamercommissie: ouderen en gehandicapten kunnen makkelijker stemmen

De kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft woensdag unaniem het wetsvoorstel van Greet Van Gool en Patrick Lansens (beiden sp.a) goedgekeurd dat het voor mensen met een beperkte mobiliteit makkelijker maakt om te gaan stemmen. De sp.a-kamerleden stelden vast dat gehandicapten of oudere mensen vaak problemen hebben om toegang te krijgen tot gebouwen, stemlokalen of stemhokjes. "Een belangrijk deel van hen ziet dan ook af van het effectief gebruik van hun stemrecht", stelt Greet Van Gool vast.

Belga

Het voorstel wijzigt het kieswetboek op een aantal plaatsen. Zo moet op de oproepingsbrief naam en telefoon van de ambtenaar staan bij wie inlichtingen kunnen worden ingewonnen over de toegankelijkheid van stemlokalen. Personen die zich willen laten bijstaan, hoeven daarvoor niet meer de toestemming te vragen aan de voorzitter van het stembureau, maar moeten enkel nog een eenvoudig bewijsstuk voorleggen. Deze bepalingen zullen al bij de verkiezingen van 13 juni van kracht zijn.

Een reeks regels over de toegankelijkheid van de lokalen en stemhokjes zelf en de bepaling dat per vijf bureaus er één moet zijn dat rolstolgebruikers of minder mobielen kunnen gebruiken, moeten later per koninklijk besluit nog worden uitgewerkt. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beloofde in de commissie echter dat hij op basis van een bestaand kb de gemeenten een rondzendbrief gaat bezorgen met de vraag om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de zaak.

"Dit is een belangrijke stap vooruit voor vele tienduizenden mensen in ons land. Met deze wijzigingen wordt het voor hen mogelijk daadwerkelijk hun stem uit te brengen", stelde Van Gool woensdag in een reactie.