André Moreau (VLD) komt uit protest niet op bij verkiezingen

Vlaams VLD-parlementslid André Moreau is bij de komende Vlaamse verkiezingen geen kandidaat meer. Hij protesteert er daarmee tegen dat hij de 4e plaats niet krijgt op de VLD-lijst voor Vlaams-Brabant. Op de ontwerplijst van het partijbestuur die binnenkort aan de leden wordt voorgelegd staat Patricia Ceysens bovenaan, gevolgd door Francis Vermeiren, Dominique Guns en Herman Schuermans.

Belga

"Bij de verkiezingen in 1999 werd ik als Vlaams parlementslid verkozen met 11.130 stemmen. Dit was na Rik Daems en Patricia Ceysens het hoogste aantal van de VLD-kandidaten in het arrondissement Leuven. Bij de verkiezingen voor kamer en senaat in 2003 deden opnieuw enkel Ceysens en Daems beter. Omdat Daems geen kandidaat is als Vlaams parlementslid meende ik dus recht te hebben op de vierde plaats, wat de tweede is voor een kandidaat uit het arrondissement Leuven", zegt Moreau.

Hij zegt niets tegen Schuermans of anderen te hebben. Dat men hem de vierde plaats niet toekent beschouwt hij als een inbreuk op de politieke ethiek, moraal en fatsoen. Uit protest zal er volgens hem niemand uit Tienen op een VLD-lijst kandidaat zijn, ook burgemeester Eddy Poffé niet die vooraf zijn kandidatuur wel gesteld had.

Moreau trekt zijn kandidatuur definitief in en wacht ook niet meer op het resultaat van de ledenpol. Hij was Vlaams parlementslid van 1999 tot 2004 en Tiense schepen van 1976 tot 1994. Na zijn ontslag uit Vlaams parlementslid wordt hij OCMW-voorzitter in Tienen.

Nu in het nieuws