CD&V wil verplichte woonplaats voor asielzoekers opleggen

Asielzoekers die in de gegrondheidfase aan een gemeente toegewezen worden, dienen verplicht te worden om in die gemeente te gaan wonen. Indien ze dat niet doen, kunnen ze ook geen aanspraak maken op financiële steun van het OCMW van die gemeente. Zo luidt het wetsvoorstel dat de CD&V-kamerleden Nahima Lanjri en Dirk Claes hebben ingediend.

Het voorstel stelt dat de asielzoeker verplicht is in de gemeente te wonen waar hij aan toegewezen is. De gemeente moet voor opvang zorgen, eventueel in een initiatief dat door meerdere gemeenten wordt georganiseerd. Indien de asielzoeker weigert in de gemeente te verblijven, verliest hij het recht op een uitkering. De CD&V wil wel dat familieleden niet langer aan verschillende gemeenten worden toegewezen.

De huidige wet voorziet dat asielzoekers in de ontvankelijkheidfase van de procedure opgevangen worden in open centra. Dit systeem werkt volgens Lanjri vrij goed. Momenteel bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad van deze centra 86 procent.

Bij het spreidingsbeleid voor de gegrondheidfase loopt er volgens de Antwerpse christen-democrate wel één en ander mis. De asielzoekers worden door het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil toegewezen aan een gemeente. Ze krijgen financiële steun van het plaatselijke OCMW dat ook voor opvang moet zorgen. De OCMW's krijgen hiervoor federale middelen. Maar heel wat asielzoekers blijven niet in de gemeente omdat er geen plaats is of omdat ze in een grootstad willen wonen.

In 2003 kregen de OCMW's voor 40.701 asielzoekers de steun volledig terugbetaald, maar in 8.360 gevallen werd slechts de helft van de steun terugbetaald omdat de asielzoeker in een verkeerde gemeente verbleef en het OCMW niet kon aantonen voldoende inspanningen geleverd te hebben om de betrokkene in de gemeente op te vangen, zo bleek uit de cijfers die Nahima Lanjri woensdag gaf.

Dirk Claes, tevens burgemeester van Rotselaar, wees erop dat ook de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten VVSG vragende partij is om het bestaande systeem aan te passen. Door de woonplaats verplicht op te leggen krijgt men een betere integratie, stelde hij. De verplichting is overigens niet in strijd met de vrije keuze van woonplaats, zo blijkt uit een Europese richtlijn over de opvang van asielzoekers van januari 2003. Vanaf het ogenblik dat de asielzoeker erkend is, wordt de vrijheid van woonst wel gegarandeerd.

Nu in het nieuws