N-VA verleent wettelijke en feitelijke samenwonenden erfrecht

Print
De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar dat wettelijke en feitelijke samenwonenden erfrecht verleent.
Wanneer één van de samenwonenden overlijdt en er zijn geen kinderen, krijgt de overblijvende partner automatisch het vruchtgebruik over het huis en de huisraad. De N-VA heeft nog een rist andere wetsvoorstellen uitgewerkt ter ondersteuning van gehuwden en samenwonenden. De Nieuw-Vlaamse Alliantie kiest als gezinspartij resoluut voor de ondersteuning en wettelijke bescherming van elk koppel dat kiest voor een duurzaam samenlevingsverband, benadrukte partijvoorzitter Geert Bourgeois woensdag op een persconferentie. In december lanceerde de N-VA al een nota rond een "gezinsvol beleid". Woensdag stelde de partij zestien wetsvoorstellen voor die uitvoering geven aan het gezinsplan.

De N-VA wil onder meer samenwonenden beter beschermen. Dat de ouders en niet de partner het nalatenschap krijgen wanneer één van de samenwonenden sterft, is volgens de partij uit de tijd. Zelfs wanneer er een testament werd opgemaakt, kunnen de ouders niet onterfd worden. De N-VA wil daarom komaf maken met het bevoorrechte nalatenschap van de ouders en geeft de samenwonenden een beperkt erfrecht. Dat geeft aan de overlevende partner automatisch het vruchtgebruik over het huis en de huisraad.

De regeling geldt niet enkel voor wettelijk samenwonenden, maar ook voor feitelijk samenwonenden die zorg opnemen voor elkaar (samen een huis kopen, kinderen hebben, ...). Bourgeois wees er woensdag overigens op dat de formule van het samenlevingscontract heel weinig succes heeft. In ons land zouden er slechts enkele honderden wettelijk samenwonenden zijn. De N-VA wil ook een reeks obstakels uit de weg ruimen die samenwonenden tegenkomen wanneer ze uit elkaar gaan. Zij moeten in tegenstelling tot gehuwden die scheiden een beroep doen op drie rechtbanken. Een wetsvoorstel schakelt ook voor hen een kortgedingrechter in.

De kartelpartner van de CD&V voert ook enkele wijzigingen door aan het echtscheidingsrecht. De partij pleit voor zoveel mogelijk schuldloze echtscheidingen, maar behoudt wel de echtscheiding op grond van fouten. Uit elkaar gaan met onderlinge toestemming moet al kunnen vanaf zes maanden. Dat kan nu pas wanneer de betrokkenen twee jaar gehuwd zijn. De N-VA voorziet daarnaast de mogelijkheid om te scheiden met onderlinge toestemming, ook al zijn beide partners het niet over alles eens. Zij kunnen toch gebruik maken van de eenvoudige scheidingsprocedure en de overblijvende geschilpunten laten oplossen door een vertrouwenspersoon.

Bourgeois herhaalde woensdag tevens zijn pleidooi om het bezoekrecht en het betalen van alimentatie beter afdwingbaar te maken. Zo moet de rechter kunnen nagaan of de weigering van kind of ouder om het bezoekrecht uit te voeren wel gerechtvaardigd is. Is dat niet het geval, dan moet de overheid optreden, staat in een wetsvoorstel. Naast het bezoekrecht staat echter ook een bezoekplicht, meent de N-VA. Dat moet ouders verplichten hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover hun kinderen, zoniet verliezen ze hun bezoekrecht.

De N-VA wil verder het niet betalen van onderhoudsgeld strenger aanpakken. De partij voorziet daarom onder meer de mogelijkheid om het geld rechtstreeks op te eisen bij de schuldenaar van de onderhoudsplichtige. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het bedrag van de alimentatie kan worden opgeëist bij de werkgever van de betrokkene.

Tot slot dient de N-VA een wetsvoorstel in dat zorgouderschap verleent aan een aantal personen: de partner van een homovader of een lesbische moeder of de partner van een heteromoeder of -vader. Op die manier kunnen ook die personen ouderlijk gezag uitoefenen over de kinderen, met de nodige rechten en plichten. N-VA-voorzitter Bourgeois hoopt dat de wetsvoorstellen kunnen behandeld worden in de subcommissie in de Kamer die zich buigt over de hervorming van het familierecht.

.

Nu in het nieuws