Uitbouw radionetwerk Astrid zo goed als klaar in heel Vlaanderen

De volledige uitbouw van het radionetwerk Astrid, het radiocommunicatiesysteem van Binnenlandse Zaken hoofdzakelijk bedoeld als communicatiesysteem voor de verschillende hulpdiensten, is zo goed als klaar in grote delen van Vlaanderen. De meeste meldkamers zijn in orde gemaakt en wat het paging-netwerk ofwel het personenoproepsysteem betreft, werd gestart met twee testsites in Vlaanderen.

Belga

Deze stand van zaken werd woensdag gegeven op de 'Dag van de Gebruikers', georganiseerd door de nv Astrid. Van de 118 politiezones in Vlaanderen beschikken er reeds 71 over voldoende dekking om met Astrid te starten. In totaal 39 zones hebben dit ook effectief gedaan. Wat de provincie Antwerpen betreft, zijn reeds zes van de 25 politiezones aangesloten op het communicatienetwerk. Deze zones bevinden zich hoofdzakelijk in het arrondissement Turnhout. Drie andere zones, gelegen in het arrondissement Mechelen, kunnen binnenkort aan de slag.

Ook de brandweer begint zich langzaam maar zeker aan te sluiten op het radionetwerk. In de provincie Antwerpen zijn momenteel twee korpsen aangesloten. "Hierbij krijgt Hoogstraten een bijzondere vermelding", vertelt Daniël Haché, directeur externe relaties. "De gemeente koos tegelijkertijd voor een aansluiting voor de brandweer en politie."

Wallonië loopt nog een klein beetje achter qua zendmastdekking maar is momenteel bezig met een inhaalmanoeuvre. "De behandeling van bouwaanvragen voor zendmasten is spectaculair vooruitgegaan", zegt Haché. "Zo mogen we verwachten dat het Astrid-netwerk tegen eind dit jaar over een nationale dekking zal beschikken".

Naast de politie en brandweer zijn ook andere groepen geïnteresseerd in Astrid. "Denk maar aan het Rode Kruis, Vlaamse Kruis, nutsbedrijven, bewakingsdiensten, chemische bedrijven, private ambulancediensten en het openbaar vervoer", meldt Haché. "Maar op het niveau van de ministerraad zullen eerst nog een aantal bepalingen omtrent de voorwaarden tot aansluiting moeten worden goedgekeurd.