Driehoek Eindhoven-Aken-Leuven wil technologische topregio worden

Print
De burgemeesters van Eindhoven, Aken en Leuven hebben woensdag in Eindhoven onder het motto "Mayors for innovation" een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend om kennis en kwaliteiten uit de drie stadsregio's te gaan bundelen. Het gaat hierbij vooral om informatietechnologie en de integratie ervan in mechanische, chemische en biomedische systemen.
De burgemeesters Alexander Sakkers, Jürgen Linden en Louis Tobback willen dat de driehoek Eindhoven-Aken-Leuven uitgroeit tot een nieuwe Europese toptechnologie-regio. In elk van de drie stadsregio's is heelwat specifieke kennis en kunde aanwezig op de vermelde terreinen die mekaar uitstekend aanvult. De steden willen naast kenniscentra ook het bedrijfsleven (van klein tot groot) nauw betrekken bij de samenwerking.

De regio Eindhoven-Aken-Leuven wil tevens evolueren tot een "magneet voor talent". Via het aantrekken van buitenlandse onderzoekers, uitwisselen van hoogleraren en studenten, acquisities van buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen... wil men een "multicultureel innovatief ecosysteem" creëren en een "broedregio voor vernieuwing". Om de voorwaarden voor contacten en kennisuitwisseling te optimaliseren wordt ook gewerkt aan de verbetering van de fysieke en virtuele bereikbaarheid.

In eerste instantie zullen kleine werkgroepen in Eindhoven, Aken en Leuven herkenbare programma's uitwerken. Over een half jaar wil men klaar zijn met een gezamenlijk programma. De Eindhovense burgemeester Alexander Sakkers zei bij de ondertekening te hopen dat in een later stadium ook Maastricht, Luik en Hasselt zullen meedoen aan het opzet. Gehoopt wordt op Europese subsidies om concrete samenwerkingsprojecten financieel te ondersteunen.

.

Nu in het nieuws