Verhofstadt draagt Jozef De Witte voor als directeur centrum-Leman

Print
Premier Guy Verhofstadt draagt Jozef De Witte, huidig secretaris van 11.11.11, voor als nieuwe directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Dat heeft hij donderdag in de Kamer gezegd.
De voorbije dagen verschenen berichten in de media over de opvolging van Johan Leman. De raad van bestuur schoof onlangs Jozef De Witte, huidig secretaris bij 11.11.11, als de meest geschikte kandidaat naar voren. Volgens De Tijd zou er vanuit VLD-hoek politiek verzet zijn tegen De Witte. De raad van bestuur bleef echter bij haar beslissing om De Witte als de meest geschikte kandidaat naar voren te schuiven.

Donderdag liet Verhofstadt in de Kamer verstaan dat hij het advies van de raad van bestuur woensdag had gekregen. "Ik zal het advies volgen. De beslissing zal voorgelegd worden aan de ministerraad op vrijdag 19 maart", aldus de premier in antwoord op vragen van Servais Verherstraeten (CD&V) en Francis Van den Eynde (VB).

Raymonde Foucaert, de voorzitster van de raad van bestuur van het Centrum, had een brief geschreven aan Verhofstadt. Dat de beslissingen van de raad van bestuur de voorbije dagen in de kranten verschenen, zit haar hoog. Temeer omdat ze al verscheidene keren tijdens zittingen van de raad erop aangedrongen heeft om het vertrouwelijke karakter van de debatten en de informatie betreffende de kandidaten te respecteren. Herhaaldelijke perslekken doen het dossier en de kandidaat meer kwaad dan goed, luidt het.
In de raad van bestuur van het Centrum zetelen 21 leden, waarvan 1 Duits-, 10 Frans- en 10 Nederlandstalige leden. Alle democratische partijen zijn erin vertegenwoordigd. Het advies van het Centrum inzake de nieuwe directeur heeft geen bindend karakter. De ministerraad beslist daarover zelf.
MEEST RECENT