VLD Groot-Antwerpen tevreden over deelname meerderheid Antwerpen

Print
De leden van de Antwerpse VLD zijn tevreden over de realisaties van hun schepenen en gemeenteraadsleden in de eerste drie jaar van de legislatuur. "Onze schepenen en gemeenteraadsleden zorgen ervoor dat de liberale accenten in het bestuursakkoord maximaal worden verwezenlijkt", klonk het achteraf.
Tijdens de voormiddag verduidelijkten de vier liberale schepenen, Van Campenhout, Grootjans, Delwaide en Bungeneers, hun beleid voor zowat 140 leden. Volgens lokaal voorzitter Stephan Bogaert was dat een verrijkende uiteenzetting. "De leden weten niet altijd wat er al allemaal is gerealiseerd. En we vinden dat er goed is gewerkt, dus zijn we tevreden", aldus Bogaert.
Het congres stelde ook de prioriteiten op voor de komende drie jaar. Daaronder vallen onder andere de oprichting van de bedrijfseenheid Integrale Veiligheid, de opmaak en uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen als strategische toekomstvisie en het opstarten van een integriteitsbureau, zoals dat na de crisis van vorig jaar werd aangekondigd.
Nu in het nieuws