Quirynen neemt ontslag uit vergadering Orde Vlaamse Balies

Print
Paul Quirynen, de advocaat van Paul en Betty Marchal in het proces-Dutroux, meldt dat hij ontslag heeft genomen als lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).
Daarin was hij een verkozen afgevaardigde van de balie van Antwerpen.

Quirynen overwoog dit ontslag sinds de OVB de advocaten in het proces-Dutroux terecht wees omwille van hun aanwezigheid in de media. Na enkele dagen beraad heeft hij nu besloten ontslag te nemen uit protest tegen die terechtwijzing.
"De Vlaamse advocaten hebben allen tijdens het proces de vurige wens uitgesproken dat de rechtszaak-Dutroux sereen en eerlijk zou verlopen en weten dat het juridisch debat inderdaad alleen in de zittingszaal dient plaats te vinden", aldus Quirynen. Hij vindt ook dat de advocatuur op een waardige en kiese wijze aanwezig kan zijn in het maatschappelijk debat rond Dutroux.
"Het is niet aanvaardbaar dat een raadsman van een betrokken partij een spreekverbod wordt opgelegd ten overstaan van de media. Dergelijk verbod ruikt naar censuur en het valt te betreuren dat binnen de advocatuur druk zou worden uitgeoefend op de vrije meningsuiting van ieder burger. Uiteraard blijft ieder advocaat zelf deontologisch verantwoordelijk voor wat hij zegt aan de media", aldus Quirynen.
De advocaat vindt het tenslotte "zeer pijnlijk" en ook erg kwetsend voor de families van de verdwenen en vermoorde meisjes dat de bestuurder van de OVB de advocaten die in de media komen zondag tijdens het TV1-programma De Zevende Dag omschreef als de Pfaffs en de Planckaerts van de advocatuur.
Nu in het nieuws