Stad Antwerpen in beroep tegen vonnis brand Protex

De stad Antwerpen gaat in beroep tegen het vonnis in de zaak Protex. Na een brand in het bedrijf in 1991 kregen verschillende brandweerlui en politiemensen gezondheidsproblemen. In het bedrijf bevonden zich chemische stoffen waar Protex geen vergunning voor had. Maar de rechter in Antwerpen zag geen verband tussen het ontbreken van een milieuvergunning en de gezondheidsproblemen van het stadspersoneel. De stad hoopt dat de rechter in beroep anders over de zaak zal oordelen.

Belga

Op 13 april 1991 brak bij Protex een bedrijfsbrand uit, waarbij toxische rookgassen vrijkwamen. Tijdens en na de brand vonden er aanzienlijke blus-, reddings- en opruimingswerken plaats. Daarbij waren personeelsleden van de stad Antwerpen betrokken.

Verschillende brandweerlui en politiemensen kregen na afloop met gezondheidsproblemen te kampen.

Op 6 januari 2004 oordeelde de rechtbank van Antwerpen dat Protex een fout had begaan, omdat het niet beschikte over de vereiste milieuvergunningen. Maar de rechtbank oordeelde ook dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen deze fout en de schade die het stadspersoneel had opgelopen. De rechtbank kwam tot dat besluit omdat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sprake was van kwaad opzet.

De stad Antwerpen legt zich niet neer bij deze redenering van de rechtbank. Ze gaat ervan uit dat haar personeelsleden veel minder risico hadden gelopen, indien het bedrijf wel over een milieuvergunning had beschikt. In dat geval waren ook de hulpdiensten op de hoogte geweest van de mogelijke aanwezigheid van chemische producten.

Nu in het nieuws