Minister van staat Arthur Gilson overleden

Minister van staat, Arthur Gilson, is dinsdagochtend op 88-jarige leeftijd overleden. Zo deelt de cdH mee. De Franstalige christendemocraat hoorde in 1946 tot de eerste lichting van verkozenen van de PSC, een partij die hij mee oprichtte. Tijdens de Congo-crisis was hij minister van Defensie, van 1961 tot '65 was hij minister van Binnenlandse Zaken. In 1992 werd hij tot minister van staat benoemd.

Belga

Arthur Gilson werd op 27 februari 1915 in Antwerpen geboren.

Hij was advocaat van 1939 tot 2000. Van 1946 tot 1958 was hij voor de PSC gemeenteraadslid voor Elsene, en dit mandaat vervulde hij van 1958 tot 1964 voor Etterbeek.

Gilson was van '46 tot '68 volksvertegenwoordiger. Tijdens de Congo-crisis was hij in twee kabinetten Eyskens minister van Defensie ('58-'61). In de regering Lefevre-Spaak ('61-'65) was hij als minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt onder meer verantwoordelijk voor de wetsontwerpen inzake het taalgebruik.

In '56 was hij voorzitter van het Belgisch Militair Parlementair Comité van de Navo, en in '65 afgevaardigde in de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en de WEU. Op 26 mei 1992 benoemde de Koning hem tot minister van staat. Arthur Gilson was gehuwd en vader van twee dochters.