De Post wil evenwichtige begroting in 2004

Print
De Post stelt voor 2004, ondanks dalende postvolumes, een begroting in evenwicht voor. Gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs wil dit bereiken door te sleutelen aan de kosten en baten. Daarom worden vanaf mei de tarieven voor een postzegel opnieuw duurder.
Het onderscheid tussen prior en niet-prior verdwijnt geleidelijk. Na twee verlieslatende jaren wil het postbedrijf in 2004 'break even' draaien. Volgens Thijs was het opstellen van een evenwichtige begroting een harde dobber. Dat komt vooral door het dalende postvolume, dat in 2003 opnieuw met 3 pct achteruitging. Mensen schrijven minder brieven, maar sturen elkaar elektronische post. Om dat op te vangen, werkte De Post een drievoudig plan uit: werken aan de kosten en inkomsten, een overheidstussenkomst voor de financiële dienstverlening van het postbedrijf en duurdere postzegels.

Het luik 'inkomsten en kosten' omvat onder meer de verdere ontwikkeling van de traditionele markten en meer marktaandeel in concurrentiële domeinen zoals de pakjesdienst, maar ook de strijd tegen het absenteïsme (dat in november en december voor het eerst daalde) en het niet vervangen van de 2.130 werknemers die in 2004 vervroegd het bedrijf verlaten. Essentieel voor De Post is het afronden van de lopende projecten: de reorganisatie van de postbedeling, het nieuwe computerprogramma Poststation en Cleaning. Er zal ook streng worden toegezien op de variabele verloning en dit "op alle niveaus".

Ook de overheid doet haar duit in het zakje. De Post krijgt van de staat 20 miljoen euro voor het verlenen van (verlieslatende) financiële openbare diensten zoals stortingen aan derden en postwissels. Vooral de sociaal zwakkeren maken van die diensten gebruik, zodat hogere prijzen of afschaffing geen optie waren. Ten slotte gaan ook de particuliere tarieven de hoogte in. Het onderscheid tussen prior- en niet priorzegels verdwijnt geleidelijk via het opvoeren van de kwaliteit voor alle poststukken. Zo wordt non-prior vanaf mei 'D+2' (bestelling binnen twee dagen) in plaats van 'D+3'. Van zodra de nieuwe postcentra er zijn, verdwijnt het onderscheid volledig. Tussen bestelling van de centra en in werking treding zitten 25 maanden.

Concreet stijgt vanaf 3 mei het binnenlands tarief voor een normale brief met priorzegel van 0,49 naar 0,50 euro. Voor niet-prior brieven stijgt het tarief van 0,41 naar 0,44 euro. Aangetekende brieven kosten dan 4 in plaats van 3,72 euro. De tarieven evolueren volgens De Post mee met de inflatie. Verenigingen en vzw's kunnen onder bepaalde voorwaarden een non-prior tarief van 0,40 euro krijgen. Minister Vande Lanotte loofde de inspanningen van De Post om een begroting in evenwicht te brengen én meer kwaliteit te brengen. "De quasi onmogelijke opdracht is toch geslaagd", aldus Vande Lanotte. De indexering van de prijzen moet ook kunnen voor overheidsbedrijven, vindt hij.

Het dossier van de samenwerking met een buitenlandse partner is volgens Thijs en Vande Lanotte vandaag niet aan de orde. "Eens de hervormingen zijn doorgevoerd, kunnen we praten", luidde het. Maar volgens Thijs moet die partner er uiteindelijk wel komen. De gedelegeerd bestuurder verheelde niet dat "binnen nu en enkele jaren" er opnieuw vers kapitaal zal nodig zijn na de recente kapitaalsverhoging met 300 miljoen euro. Vande Lanotte wees er op dat het voor Europa moeilijk ligt indien de overheid alleen een eventuele nieuwe kapitaalsverhoging zou dragen.

.

Nu in het nieuws