Mechelen krijgt versterking van coördinator in aanpak van onveiligheid

De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), heeft het licht op groen gezet voor de aanstelling van een coördinator voor de integrale veiligheid in Mechelen. Deze coördinator zal instaan voor het opstellen van een integraal veiligheidsplan met afdwingbare aanbevelingen. Volgens Dewael is het een uniek pilootproject voor Vlaanderen, waarbij de Staat de loonkost van de coördinator voor zijn rekening neemt. Naast het opstellen van een integraal veiligheidsplan voor Mechelen behoort het ook tot de taak van de coördinator om de samenwerking tussen de diensten Welzijn, Preventie, de lokale politie, het parket en Justitie en alle andere stadsdiensten verder uit te bouwen.

In het kader van de integrale aanpak van onveiligheid heeft burgermeester Koen Anciaux (VLD) van Mechelen afgelopen weekend met enkele van zijn schepenen en procureur des konings Lenaerts een bezoek gebracht aan de moskee in de Generaal De Ceuninckstraat. Reden van het bezoek was de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen en de discussie over de overlasttaks. Veiligheidsschepen Nobels, schepen voor welzijn Salmi, burgemeester Anciaux en procureur Lenaerts stonden 150 allochtone Mechelaars te woord.

De overlasttaks is een boete die de politie kan uitschrijven tegen mensen die na klachten van overlast naar het politiecommissariaat worden overgebracht. De boete bedraagt in Mechelen 49 euro en wordt gezien als de vergoeding voor de rit naar het politiebureau. Bij een deel van de Marokkaanse jongeren leefde het idee dat de overlasttaks vooral op hen gericht was. Met het moskeebezoek wilden de afgevaardigden van het Mechelse bestuur deze opvatting uit de wereld helpen. De Arabische Europese Liga (AEL) had de taks aangeklaagd en startte als reactie erop met burgerpatrouilles in Mechelen.

Nu in het nieuws