Gemeenschapsonderwijs: meer leerlingen en open communicatie

Print
Het verhogen van het aantal leerlingen is een absolute overlevingsvoorwaarde voor het gemeenschapsonderwijs. Dat zei de nieuwe afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, Dirk Van Damme, maandag op zijn eerste persconferentie in die funcie. Hij werd zaterdag door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs benoemd.
De nieuwe baas van het gemeenschapsonderwijs is er zich van bewust dan het net last heeft van een zwak imago. Er gaapt een kloof tussen de visie en de realiteit en scholen, directies en leerkrachten klagen over een gebrek aan steun. Het verhogen van de leerlingenaantallen is nodig omdat de krachtverhoudeningen tussen de netten van fundamenteel belang zijn, stelde Van Damme. Hij wil werk maken van de motivatie van het personeel en van het verhogen van de aantrekkelijkheid, zichtbaarheid en aanwezigheid van het gemeenschapsonderwijs. Gemeenschapsscholen moeten ook beter kunnen inspelen op lokale behoeften.

Voor de afgevaardigd bestuurder moet het gemeenschaponderwijs koploper worden en blijven in specifieke niches en projecten. Het gemeenschapsonderwijs moet niet alleen de beste zijn in gratis onderwijs, maar ook zijn leiderschap versterken in vernieuwingsprojecten.

Van Damme wil voorts het intern draagvlak vergroten voor het realiseren van de doelstellingen en het geïntegreerd kwaliteitsdenken, en pleit voor meer aandacht voor netwerking en samenwerking tussen de onderwijskoepels. De centrale administratie van het Gemeenschapsonderwijs moet gemoderniseerd worden naar een klantvriedelijke en performante dienstverlening. Voor de nieuwe afgevaardigd bestuurder dient het gemeenschapsonderwijs een open communicatie te voeren, zowel naar de scholen toe als naar de pers. Die communicatie moet een positief kwaliteitsimago uitdragen.

Van Damme wil ten slotte de aanwezigheid van het gemeenschapsonderwijs in het politiek debat opdrijven. Om zijn boodschap uit te dragen kondigde hij maandag een Ronde van Vlaanderen aan.

.

Nu in het nieuws